Tungservice

Monsterflytt flyttar allt som är tungt och bökigt

Kassaskåp, maskiner, rulltrappor, hela hus … När det gäller tunghantering flyttar vi allt – överallt. Medarbetarna i flyttfirman har mycket hög kompetens och våra fordon är utrustade med marknadens senaste hjälpmedel för hantering av tyngre gods.

Tunghanteringen ställer oerhörda krav på medarbetarna. De måste vara i god fysik, bemästra utrustningen och vara förutseende, så att de uppmärksammar eventuella brister i hanteringen innan olyckan sker.

Flyttfirmans ansvar

Vi har en ansvarsförsäkring som täcker skador upp till ett visst belopp under den tiden godset hanteras av oss. Är godset av väldigt stort värde, rekommenderar vi er att teckna en tilläggsförsäkring. Tecknar ni försäkringen genom oss får ni ett bra skydd till en låg kostnad.

Kostnad

Priset baseras på vad som ska flyttas och hur lång transportsträckan är. Ju tyngre projekt, desto fler medarbetare behövs. Vissa projekt kräver även hjälpmedel, exempelvis kranbilar, truckar, mobilkranar och helikoptrar, vilket också påverkar kostnaden. För en offert och mer information, kontakta gärna oss.

Att flytta är för proffsen. Låt Monsterflytt sköta det åt er!