Magasinering

Monsterflytt i Linköping erbjuder magasinering av gods i uppvärmda lokaler och allt bohagsgods förvaras i specialbyggda dammtäta lådor. Allt gods emballeras var för sig före stuvning i våra lådor och lådorna hålls förslutna tills du vill ha tillgång till godset. Självklart har du alltid möjlighet att ta ut delar av det magasinerade godset.

Försäkring för magasinerat gods

Godset skall försäkras av dig som är godsägare, enklast sker detta genom att du anmäler lagringsadressen till ditt hemförsäkringsbolag eller motsvarande.

Magasineringstjänsten nyttjas såväl av privatpersoner på kort eller lång sikt samt av fastighetsbolag i samband med evakueringar. Företag som behöver tillfällig lagring eller på längre sikt med.

Lagertjänster i övrigt omfattar

Möbel/inventarielagring för organisationer med skiftande behov, vi lagerhåller buffertlager, levererar och monterar inventarierna respektive hämtar till lager utefter förändringar i kundens behov.

Lagerhållning av kommersiellt gods

Lagerhållning av kommersiellt gods erbjuds i form av plocklager och buffertlager och inkluderar plockning, distribution och övriga tjänster enligt kundens önskemål.

Arkiveringstjänster

Vi kan också erbjuda kompletta arkiveringstjänster, Vi arkiverar så länge du önskar, utför löpande utsortering av material som inte längre behövs, håller arkivet tillgängligt enligt önskemål, kopierar och distribuerar handlingar och vi vårdar ert arkivmaterial utefter dess beskaffenhet.

Magasinering utförs i enlighet med ”magasinsavtal allmänna bestämmelser”.

Övriga tjänster

Monsterflytt har också personal som kan hålla i de andra bitarna som också kan vara aktuella. Det kan var inbärning av byggmaterial samt lagerhållning och leverans av dito.

Kontakta Monsterflytt om just dina önskemål!

Vill du låta proffsen göra jobbet istället?

Vi ser till att jobbet blir utfört, med rätt personal, försärkingar och erfarenhet.