Magasinering

Monsterflytt i Linköping erbjuder magasinering av gods i uppvärmda lokaler och allt bohagsgods förvaras i specialbyggda dammtäta lådor. Allt gods emballeras var för sig före stuvning i våra lådor och lådorna hålls förslutna tills du vill ha tillgång till godset. Självklart har du alltid möjlighet att ta ut delar av det magasinerade godset.

Godset skall försäkras av dig som är godsägare, enklast sker detta genom att du anmäler lagringsadressen till ditt hemförsäkringsbolag eller motsvarande.

Magasineringstjänsten nyttjas såväl av privatpersoner på kort eller lång sikt samt av fastighetsbolag i samband med evakueringar. Företag som behöver tillfällig lagring eller på längre sikt med.

Lagertjänster i övrigt omfattar

Möbel/inventarielagring för organisationer med skiftande behov, vi lagerhåller buffertlager, levererar och monterar inventarierna respektive hämtar till lager utefter förändringar i kundens behov.

Lagerhållning kommersiellt gods erbjuds i form av plocklager och buffertlager och inkluderar plockning, distribution och övriga tjänster enligt kundens önskemål.

Vi kan också erbjuda kompletta arkiveringstjänster, Vi arkiverar så länge du önskar, utför löpande utsortering av material som inte längre behövs, håller arkivet tillgängligt enligt önskemål, kopierar och distribuerar handlingar och vi vårdar ert arkivmaterial utefter dess beskaffenhet.

Magasinering utförs i enlighet med ”magasinsavtal allmänna bestämmelser”.