Kontorsflytt

Flyttfirman har höga logistiska krav på sig vid kontorsflyttningar. Monsterflytt strävar alltid efter att utföra våra kontorsflyttningar med ett minimum av störningar för den flyttande personalen och det flyttande företaget. Vi vet att om flytten är halvfärdig när personalen kommer till kontoret på morgonen så kan detta kosta mer än själva flytten. Vid större flyttar är förmågan att planera och styra flytten avgörande för hur framgångsrik den skall bli. Tydliga förutsättningar, systematik, rätt bemanning, bra märksystem och lyhördhet för kundens krav betyder allt.

Interna kontorsomflyttningar

Interna omflyttningar utgör ofta en del av mer eller mindre kontinuerliga förändringsprocesser i kundens organisation. Monsterflytt tillhandahåller då löpande servicemän på plats hos kunden och uppdraget blir av långvarig karaktär. Flyttfirmans uppgift är att lära oss de regler, rutiner och förväntningar som gäller på arbetsplatsen och att genom vårt kunnande och servicevilja se till att allt flyter på arbetsplatsen även på daglig basis. I dessa uppdrag ses flyttfirmans personal både som flyttgubbar, vaktmästare och hustomtar, vi löser problemen. Det avgörande för att kunden skall bli nöjd vid dessa typer av uppdrag är yrkeskunskap, hög service, flexibilitet och förmåga att kommunicera med kunden och dennes personal.

Erfarenhet

Monsterflytt har utfört många stora som små och ibland spektakulära kontorsflyttningar och vet hur de skall utföras med minsta möjliga inskränkningar i kundens verksamhet.

Prissättning

Debitering kan ske antingen utefter fast anbud, timprislistor eller styckepriser. Styckepriser tillämpas t ex per arbetsplats, löpmeter arkiv etc och differentieras beroende på servicegrad där kunden kan välja att utföra vissa moment såsom t ex packning/uppackning själv.

Kontorsflyttningar utförs i enlighet med bestämmelserna ”Kontor 2003”.