Evakueringar

Monsterflytt utför evakueringar av lokaler och bostäder i samband med fastighetsrenoveringar eller saneringsarbeten. Dessa uppdrag kan omfatta allt ifrån enskilda fastigheter till hela stadsdelar och pågår därmed ofta under några månader till flera år.

Evakueringar utförs också i samband med brand- eller vattenskador eller i förebyggande syfte och i samarbete med brandkår och räddningstjänst för att förebygga skador då t ex brand hotar sprida sig.
Våra kunder i evakueringsuppdrag utgörs av kommunala och privat fastighets- och byggnadsbolag samt försäkringsbolag.

Omsorg och trygghet

Evakueringar är sällan påkallat av den boende och utgör därför ofta ett störande inslag och irritationsmoment i dennes vardag. MF har stor erfarenhet av små och stora evakueringar och vår personal har förståelse för den boendes situation. Vi anstränger oss därför extra för att tillmötesgå och lindra den boendes behov respektive besvär, allt inom de ramar som kunden avgör.

Omfattning

Evakueringar omfattar tre till fem moment; utflyttning, magasinering och återflyttning samt flytt till/från ersättningsbostad/lokal.

Vi utför normalt märkning, packning och emballering av gods, transport till magasin för lagring samt återflytt, uppackning och avemballering och i förekommande fall montering av möbler. Servicegraden anpassas till kundens önskemål.

Magasinering av gods sker i uppvärmda lokaler. Då skadat gods kan förekomma ombesörjer vi sortering och transport till destruktionsanläggningar och soptipp.

Evakueringar utförs i enlighet med ansvarsbestämmelserna "Bohag 2010"