Bohagsflytt

Så här flyttar vi bohag

Monsterflytt utför bohagsflyttningar dels på uppdrag av den enskilda flyttande dels på uppdrag av företag och organisationer som omplacerar sin personal mellan olika bostadsorter. Flyttfirman har sitt huvudkontor i Linköping men arbetar över hela landet.

Monsterflytt tömmer alltid en bostad enligt en given systematik. Möbler lastas och lossas i en bestämd ordning och hamnar på rätt plats i den nya bostaden omedelbart. Vi arbetar med ett enkelt men väl fungerande märksystem och vi transporterar bohaget med specialbyggda luftkuddefjädrande flyttfordon som har högsta miljö klassen. Allt detta bidrar till att skapa ordning och reda och till en effektiv och säker hantering.

Monsterflytt anser att flytten innebär stora förändringar i den flyttandes liv och att vi får förtroendet att omhänderta såväl värdefulla möbler som saker med stora affektionsvärden. Vår personal är vana att hantera känsligt flyttgods och specifika önskemål och vet att ta hänsyn till kundens situtation. Omtanke och respekt gör flytten så smidig som möjligt och starten i den nya bostaden till en postiv upplevelse för den flyttande.

Din trygghet är viktig för oss. Du skall veta att vi hand plockar våran personal. Vi tillämpar ansvarsbestämmelser framtagna av konsumentombudsmannen och branschförbundet SMF ”Bohag 2010” . Flyttfirman är väl försäkrad och kan om så önskas förmedla kompletterande fullvärdeförsäkringar via vårt försäkringsbolag. Om något skulle hända som vi bedömer olika som vi inte kan enas om så följer vi ARNs bedömningar.

När flytten väl är över hjälper vi gärna till med flyttstädningen i din gamla bostad. Om din nya bostad inte är klar för inflyttning kan vi magasinera allt eller valda delar av ditt bohag tills du får tillträde till bostaden.

Bohagsflytt utförs i enlighet med ansvarsbestämmelserna ”Bohag 2010”.