Bemanning

Monsterflytt hyr ut personal och tillhandahåller bemanningshjälp i form av enstaka manskap med eller utan arbetsledare, allt beroende av kundens krav och önskemål dvs valfritt med eller utan entreprenadansvar. Vi använder egen anställd personal.

Vaktmästare, hustomtar, servicepersonal, snöskottning m.m

Monsterflytt erbjuder vaktmästare/hustomtar som kontinuerligt ser till att kunders kontor och arbetsplatser fungerar ur ett serviceperspektiv. Dessa är fast stationerade på kundens arbetsplats på hel- eller deltid och ombesörjer snöskottning, mindre omflyttningar, monteringsarbeten, hantverkstjänster, bud, kopiering, transporter, inventeringar mm utifrån kundens önskemål. Vi ser helt enkelt till att Din personal kan ägna sig åt sin huvudsyssla och att de får den service de behöver.

Lager- och terminalarbetare

Monsterflytt är specialiserade på emballering, packning, magasinering, flytt och transport av ömtåligt gods. Vi hanterar dagligen antika möbler och dyrbar konst, känslig datautrustning och gods med affektionsvärden. Vi är också vana att arbeta med stora volymer och att leverera på utsatt tid.

Denna erfarenhet har lett till många uppdrag i vilka vi tillhandahåller personalförstärkning på terminaler, plocklager och omlastningscentraler. Enkelt och flexibelt för kunden som vill ha jobbet gjort.

Monsterflytt har montage som en stor specialitet. Vi arbetar inom byggsektorn med materialintag samt utbärning.

Ring Monsterflytt när du behöver personalförstärkning på lång eller kort sikt.